Wijngaard

luchtfoto aangepastHistorie:
In 2011 hebben wij onze wijngaard aangeplant met 700 wijnstokken. De keuzen qua rassen is gevallen op drie nieuwe  rassen Johanniter, Solaris en Monarch. Deze rassen zijn dusdanig ontwikkeld dat zij resistent zijn tegen ziektes als meeldauw en botrytys. Deze rassen zorgen ervoor dat wij slechts zeer sporadisch gewasbeschermingsmiddelen moeten inzetten tegen deze ziektes en wij op deze manier dus duurzaam kunnen werken. De wijngaard is aangeplant op het zuiden en kan zo volop van de Zeeuwse zon profiteren. De ondergrond is een zwarte zandgrond die elk jaar nog eens ruim verrijkt wordt met kalk en humus. Zo zorgen we er voor dat de wijnstokken aan alle belangrijke voedingsstoffen kunnen komen om in het late najaar een mooie oogst van gezonde druiven te kunnen geven.
In 2013 zijn er 500 Johanitter wijnstokken bijgeplant en in 2015 nog eens 300 extra. Verder hebben wij in 2015 nog 500 Monarch, 350 Pinot Blanc, 350 Pinot Gris en 300 Pinot Noir bijgeplant waarmee we nu in totaal over 3000 wijnstokken beschikken op een oppervlakte van 1,0 hectare.

Produktie:
In principe kan er van 1 wijnstok een productie van 2 tot 3 flessen wijn worden gehaald. Echter, om er voor te zorgen dat al onze druiven goed afrijpen en van prima kwaliteit zijn wordt een deel van alle trossen weggehaald in het begin van het seizoen. Wij streven er naar om van elke wijnstok slecht één tot twee flessen wijn te halen. Zo komt onze produktie uiteindelijk per jaar op ongeveer 4000 tot 5000 flessen wijn. 

Duurzaamheid:
De grootste vijand van wijnstokken is meeldauw en botrytus. Helaas is bij het constateren hiervan enkel een chemische bespuiting effectief. Echter, deze zaken trachten wij zoveel mogelijk te vermijden. Zoals bij veel zaken is ook hier voorkomen beter dan genezen. We bereiken deze duurzaamheid al voor een groot gedeelte door voor een groot gedeelte gebruik te maken van schimmelresistente rassen. Verder zorgen we ervoor dat wijnstokken in optimale conditie zijn door een goede bodemkwaliteit en door speciale bladbemesting. Een gezonde plant heeft immers meer weerstand en kan zich beter verdedigen tegen meeldauw en andere aanvallen.
De begroeiing in de zomer wordt bewust luchtig gehouden wat betekent dat we meer als gangbaar met de snoeischaar rond gaan om teveel blad te verwijderen. Dat is natuurlijk veel werk maar loont enorm omdat alle wijnstokken na een bui of na ochtendnevel snel opdrogen en zo minder vatbaar zijn voor ziektes.
De wijngaard is ook bewust niet aangeplant met een windscherm. Een degelijk scherm creëert natuurlijk een mooi micro-klimaat echter het zorgt er ook voor dat onze mooie zuid-westenwind niet bij het gewas kan om alles eens lekker door te waaien. Dus bij ons heeft de wind vrij spel wat een positieve uitwerking heeft op het vermijden van met name meeldauw.

Een goede bodemkwaliteit zorgt echter ook voor andere gasten in onze wijngaard en dat is het onkruid. Ook hier wordt er voor gekozen om alle onkruid duurzaam te lijf te gaan. Elke twee weken wordt de grondstrook bij de wijnstokken machinaal met een frees bewerkt. De plekken waar de frees niet kan komen worden met de hand geschoffeld. Hiermee kunnen we de inzet van chemische middelen uitsluiten wat onze bodemkwaliteit weer ten goede komt zodat we nog sterkere planten krijgen. De cirkel is op die manier rond en zorgt er voor dat de wijn voorkomt uit een wijngaard waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Wat wij niet aan middelen gebruiken komt ook niet in uw glas wijn !!!!

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze wijngaard en over wijnbouw in Nederland dan kunt u inschrijven voor een leuke en educatieve rondleiding met wijnproeven achteraf. Kijk hiervoor bij het tabblad Rondleidingen naar de mogelijkheden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.